Great Food Media Performer

 

Στόχος της κατηγορίας

 

Στόχος αυτής της κατηγορίας των FEA, είναι να ενθαρρύνει και να επιβραβεύσει επικοινωνιακά μέσα (τηλεοπτικές εκπομπές, ραδιοφωνικές εκπομπές, περιοδικά, ιστότοπους, pod casts, κ.λπ.) που παράγουν και μεταδίδουν σημαντικές πληροφορίες για τα τρόφιμα στο κοινό αλλά και στους επαγγελματίες. Το περιεχόμενο μπορεί να καλύπτει θέματα ασφάλειας τροφίμων, τεχνολογίας τροφίμων, επιστήμης τροφίμων, διατροφής, κληρονομιάς και πολιτισμού τροφίμων, εμπειρία πελατών, γαστρονομία, εκλεκτά τρόφιμα, vegan διατροφή, ευεξία, αγορά τροφίμων, κ.λπ.

Επιλεξιμότητα κατηγορίας

 

Επιλέξιμα είναι όλα τα μέσα και προγράμματα ενημέρωσης, που σχεδιάζουν και προσφέρουν υψηλών προδιαγραφών, χρήσιμο και εξαιρετικό περιεχόμενο σχετικά με τα τρόφιμα και την διατροφή. 

Πυλώνες FEA που Υπηρετούνται

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης

 

Η Ομάδα Υποψηφιοτήτων των FEA μπορεί να σας βοηθήσει εξηγώντας σας την διαδικασία συμμετοχής στα FEA και να απαντήσει σε τυχόν απορίες που έχετε σχετικά με την υποψηφιότητά ή τη διαδικασία εγγραφής και υποβολή της πρότασής σας μία από τις κατηγορίες των FEA. Επικοινωνήστε μέσω μηνύματος ή τηλεφωνήστε μας.

Αυτή η κατηγορία FEA έχει Υποστηρικτή

 

Η Q-CERT είναι ο μεγαλύτερος φορέας πιστοποίησης με έδρα την Βόρεια Ελλάδα με έτος ίδρυσης το 1998. Είναι ένας αμιγώς Ελληνικός φορέας και εκπροσωπεί την Ελλάδα επάξια στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων χωρών της Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής.

Η Q-CERT είναι στελεχωμένη από επιθεωρητές με εμπειρία στον βιομηχανικό κλάδο, στον κλάδο των τροφίμων, στον κλάδο παροχής υπηρεσιών και στην γεωργία. Πάγια θέση του οργανισμού μας, είναι η διεξαγωγή της επιθεώρησης μόνο από εξειδικευμένους και έμπειρους επιθεωρητές στο αντικείμενο το οποίο επιθεωρούν, με αμεροληψία και δεοντολογία βασισμένη σε αντικειμενικές αποδείξεις της επιθεώρησης. Ποτέ δεν συνδέεται η επιθεώρηση με κρυφά ή έμμεσα κόστη για τον πελάτη.

Η Q-CERT έχει επιθεωρήσει περισσότερους από 25.000 οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό κερδίζοντας διαρκώς την εμπιστοσύνη όλο και περισσότερων πελατών. Η Q-CERT είναι ιδρυτικό μέλος της HELLASCERT.

Η Q-CERT είναι ο 7ος μεγαλύτερος φορέας πιστοποίησης στην Ελλάδα και ένας από τους μεγαλύτερους στα Βαλκάνια, με 55 άτομα αποκλειστικής συνεργασίας και περισσότερους από 250 εξωτερικούς επιθεωρητές και συνεργάτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η Q-CERT επιθεωρεί τον μεγαλύτερο όγκο Ελληνικών εξαγώγιμων τροφίμων και αποτελεί ένα διαβατήριο για το Ελληνικό προϊόν στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Η Q-CERT έχει επιθεωρήσει το 40% όλου του πιστοποιημένου αγροτικού προϊόντος στην ΝΑ Ευρώπη σύμφωνα με το πρότυπο GLOBALGAP. Η Q-CERT είναι ο μεγαλύτερος φορέας πιστοποίησης AGRO 2.1-2.2 το οποίο είναι το Εθνικό πρότυπο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην αγροτική παραγωγή.

Η Q-CERT σήμερα πιστοποιεί περί το 45% των BRC, IFS συστημάτων σε Ελλάδα, και το 70% στην Κύπρο, ενώ διεξάγει επιθεωρήσεις στα εν λόγω συστήματα σε Γερμανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Πολωνία, Ρουμανία, Ιταλία, Αίγυπτο, Βουλγαρία, Μάλτα, Μολδαβία, Ουκρανία και άλλες χώρες.

Η Q-CERT έχει επιθεωρήσει και έχει πιστοποιήσει περισσότερα από 8.000 συστήματα διαχείρισης σε όλους τους κλάδους και περισσότερες από 30.000 εγκαταστάσεις ανελκυστήρων, βιομηχανικών προϊόντων σε Ελλάδα και εξωτερικό

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Πιστοποιήσεις συστημάτων διαχείρισης ISO 9001, ISO 22000, FSSC 22000, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, AGRO 2, ISO 27001 διαπιστευμένες από το ΕΣΥΔ
  • Διαπιστευμένες Επιθεωρήσεις και Πιστοποιήσεις, αριθμός Ευρωπαϊκής Κοινοποίησης 1617
  • Δομικών Προϊόντων, Ανελκυστήρων, Ανυψωτικών Μηχανημάτων, Ατμολεβήτων, Δοχείων Υπό Πίεση, Προϊόντων που εμπίπτουν στην Οδηγία Μηχανών.
  • Κατάταξης Καταλυμάτων και Ξενοδοχείων
  • Διαπιστευμένες επιθεωρήσεις βιολογικών προϊόντων με αριθμό έγκρισης GR-BIO-12
  • eIDAS Trust Service audits με διαπίστευση από την ACCREDIA
  • Διαπιστευμένες Πιστοποιήσεις σύμφωνα με τα πρότυπα BRCGS, IFS, GlobalGap IFA, QS. Εκπαίδευση PCQI εγκεκριμένη από FDA για επιχειρήσεις τροφίμων οι οποίες εξάγουν στις ΗΠΑ.
  • Επαληθεύσεις εκπομπών αερίων του Θερμοκηπίου ISO 14064-1 (carbon footprint), EU ETS (K. (EE) 2067/2018).
  • Πιστοποιήσεις αειφορίας εφοδιαστικής αλυσίδας βιoκαυσίμων ISCC EU και κυκλικής οικονομίας ISCC PLUS.

Η αποδεδειγμένη εμπειρία της Q-CERT στην επιθεώρηση σε Συστήματα Διαχείρισης, σε Βιομηχανικά Προϊόντα, Υπηρεσίες και Τρόφιμα, καθώς και η στρατηγική συνεργασιών, επιτρέπουν την κάλυψη μεγάλου φάσματος αναγκών πιστοποίησης πολλών προτύπων όπως: ISO 22301, ISO 37001, ISO 39001, ISO 20000-1

Εγγραφείτε τώρα!