Απαιτήσεις για εγγραφή

 

Για να είναι μια υποψηφιότητα  έγκυρη και να μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο βήμα της υποβολής πρότασης και της αξιολόγησής της πρέπει να υποβληθεί Φόρμα Εγγραφής στα FEA.

Κατά τη συμπλήρωση της Φόρμας Εγγραφής, θα σας ζητηθεί να προσκομίσετε τα ακόλουθα:

Φόρμα εγγραφής