Υποβολή πρότασης

 

Μετά την υποβολή της Φόρμας Εγγραφής, η Ομάδα Υποψηφιοτήτων θα ολοκληρώσει μια εξέταση των εγγράφων της υποψηφιότητας. Αν όλα είναι ορθά, θα συνταχθεί ένα συμβόλαιο και θα ζητηθεί η υπογραφή του.

Η πληρωμή του τέλους συμμετοχής είναι το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνει ο υποψήφιος. Στη συνέχεια ακολουθεί ένα εξατομικευμένο ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στον υποψήφιο (ένα ερωτηματολόγιο για κάθε κατηγορία).

Το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, μαζί με τα υποστηρικτικά αρχεία, είναι η Πρόταση Υποψηφίου των FEA. Για λεπτομέρειες που αναφέρονται σ’ αυτά τα ερωτηματολόγια, επισκεφθείτε την περιγραφή της κάθε κατηγορίας.

Γενικά, κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για την πρόταση υποψηφίου των FEA, θα σας ζητηθεί να παράσχετε τα ακόλουθα:

Συμβουλές για μια δυνατή πρόταση υποψηφιότητας