Πώς να συμμετάσχετε στα FEA

 

Η υποβολή υποψηφιότητας στα FEA μπορεί να πραγματοποιηθεί με τρεις τρόπους: προσωπική υποβολή υποψηφιότητας, υποβολή υποψηφιότητας από τρίτους και υποβολή υποψηφιότητας από το cibum. Οι μόνες έγκυρες υποψηφιότητες, και με τους τρεις τρόπους, κατοχυρώνονται με τη συμπλήρωση και την υποβολή της φόρμας Υποψηφιότητας στα FEA.

Σημειώστε ότι πολλές υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν χρησιμοποιώντας μόνο μία Φόρμα Υποψηφιότητας.

Η Ομάδα Υποψηφιοτήτων των FEA έρχεται σε επαφή με τον υποψήφιο και διασφαλίζει ότι η υποψηφιότητα γίνεται αποδεκτή, εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας των FEA και ενθαρρύνει τον υποψήφιο να εγγραφεί συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας τη φόρμα εγγραφής των FEA. Η Ομάδα Υποψηφιοτήτων λειτουργεί ως γραφείο υποστήριξης σ’ αυτό το βήμα.

Οι ΜΟΝΕΣ έγκυρες υποψηφιότητες είναι αυτές που θα εγγραφούν με επιτυχία υποβάλλοντας τη φόρμα εγγραφής των FEA μέχρι την προθεσμία εγγραφής. Εγγραφή σημαίνει κατανόηση των Όρων και Προϋποθέσεων των FEA. Η Ομάδα Υποψηφιοτήτων λειτουργεί ως γραφείο υποστήριξης σ’ αυτό το βήμα.

Σημειώστε ότι πολλές υποψηφιότητες μπορούν να υποβληθούν και να εγγραφούν χρησιμοποιώντας μόνο μία Φόρμα Εγγραφής. Η Ομάδα Υποψηφιοτήτων θα συντάξει σύμβαση και θα τη στείλει στον υποψήφιο για υπογραφή.

Η Ομάδα Υποψηφιοτήτων θα συνάψει συμφωνία και θα τη στείλει στον υποψήφιο για υπογραφή. Ο υποψήφιος υπογράφει τη συμφωνία και κάνει την πληρωμή του τέλους συμμετοχής. Τώρα ο υποψήφιος μπαίνει στην τελική λίστα υποψηφίων των FEA.

Αποστέλλεται ένα εξατομικευμένο ερωτηματολόγιο και ο υποψήφιος καλείται να το συμπληρώσει και να επισυνάψει οποιοδήποτε υποστηρικτικό υλικό. Διαδικασίες, πολιτικές, γραφήματα, φύλλα εργασίας, παρουσιάσεις, πακέτα πολυμέσων, μπροσούρες και δείγματα προϊόντων είναι επίσης ευπρόσδεκτα σε αυτό το στάδιο.

Μ’ αυτόν τον τρόπο η Πρόταση των FEA είναι έτοιμη και ο υποψήφιος πρέπει να την υποβάλει εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Η Ομάδα Υποψηφιοτήτων λαμβάνει την Πρόταση, προβαίνει σε έλεγχο τεκμηρίωσης και ελέγχει την πληρότητα της Πρότασης. Εάν υπάρχουν κενά στη διαδικασία, η Ομάδα Υποψηφιοτήτων θα επικοινωνήσει μαζί σας. Εάν μια εταιρεία έχει πολλαπλές υποψηφιότητες, πρέπει να υποβληθεί Πρόταση για κάθε κατηγορία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Τέλη Συμμετοχής μπορούν να καταβληθούν από οργανισμό, άτομο ή εταιρεία διαφορετικό από τον υποψήφιο. Ο υποψήφιος πρέπει να φέρει τον χορηγό του σε επαφή με την Ομάδα Υποψηφιοτήτων.

Τέλη συμμετοχής

 

Όλα τα παραπάνω είναι + ΦΠΑ 24%

Πολιτική εκπτώσεων:

Όροι & προϋποθέσεις

 

1. Τα FEA 2023 θα έχουν διάρκεια από τον Απρίλιο του 2024 έως τον Νοέμβριο του 2024.

2. Η τελική προθεσμία για τις Εγγραφές για τα FEA 2024 είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2024.

3. Η τελετή ανακήρυξης των ΝΙΚΗΤΩΝ των FEA θα πραγματοποιηθεί σε κατάλληλο χώρο στην 32η Detrop/HELEXPO στην Θεσσαλονίκη στις 2 Νοεμβρίου 2024. Επιπλέον, ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα είναι εκ των προτέρων προσαρμοσμένος στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν στη χώρα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

4. Εταιρείες που βρίσκονται σε οποιαδήποτε χώρα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τα FEA. Όλα τα κείμενα και το υποστηρικτικό υλικό στα βήματα υποβολής υποψηφιοτήτων, εγγραφής και πρότασης πρέπει να είναι στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά.

5. Το cibum, o  διοργανωτής των Food Experts’ Awards, θα προσφέρει ευκαιρίες χορηγίας ή συνεργασίας σε εταιρείες και οργανισμούς. Οι εταιρείες δεν επιτρέπεται να χορηγούν μια κατηγορία των FEA για την οποία έχουν υποψηφιότητα. Ένας συνεργάτης μπορεί να προσφέρει οικονομική υποστήριξη/προϊόν/υπηρεσία στο έργο των FEA (π.χ. συνεργάτης διαχείρισης, συνεργάτης χώρου διοργάνωσης, συνεργάτης για τα τρόφιμα, συνεργάτης για τα ποτά, συνεργάτης για τα τρόπαια, χορηγός καταλύματος κ.λπ.). Ένας χορηγός μπορεί να προσφέρει επιπλέον βραβεία προϊόντων/υπηρεσιών στους ΧΡΥΣΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ των FEA της κατηγορίας του. Οι χορηγοί κατηγορίας των FEA 2024 έχουν προτεραιότητα για εκ νέου συνεργασία στην ίδια κατηγορία το 2025. Η προθεσμία για τις αποφάσεις για τα Βραβεία 2025 είναι η 30η Ιανουαρίου 2025. Μετά απ’ αυτήν την ημερομηνία η κατηγορία θα προσφερθεί στην ανοιχτή αγορά.

6. Η υποβολή των υποψηφιοτήτων στα βραβεία, γίνεται με τη συμπλήρωση και υποβολή της φόρμας εγγραφής που βρίσκεται στο www.foodexpertsawards.com . Μετά την εγγραφή ακολουθεί η υπογραφή της σύμβασης και, τέλος, προκειμένου ο υποψήφιος να έχει έγκυρη εγγραφή, η ανάλογη πληρωμή στον τραπεζικό λογαριασμό πρέπει να γίνει και να αποσταλεί απόδειξη πληρωμής στο support@cibum.gr πριν ξεκινήσει η αξιολόγηση. Το τέλος εισόδου είναι κατά βάση μη επιστρέψιμο.

7. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης τεκμηρίωσης από την Ομάδα Υποψηφιοτήτων των FEA και την ανάθεση πρότασης υποψηφίου στους αξιολογητές, δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή.

8. Οι υποψήφιοι των FEA έχουν την πλήρη ευθύνη για την εγκυρότητα, την πληρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που διαβιβάζονται στη διοίκηση των FEA.

9. Η Επιτροπή Διοίκησης των FEA διατηρεί το δικαίωμα, ακόμη και μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να προσθέσει νέες κατηγορίες, να χωρίσει, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία.

10. Όλες οι Αποφάσεις των Αξιολογητών είναι ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ. Οι Φιναλίστ και οι Νικητές προκύπτουν βάσει της διαδικασίας των FEA και οι αποφάσεις είναι ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ.

11. Οι υποψηφιότητες δεν ανακοινώνονται δημόσια πριν από την Τελετή για την ανάδειξη των ΝΙΚΗΤΩΝ των FEA. Η Επιτροπή Διοίκησης των FEA, η Ομάδα Υποψηφιοτήτων των FEA και οι αξιολογητές μοιράζονται πληροφορίες για τους σκοπούς της αξιολόγησης. Οι ΝΙΚΗΤΕΣ των FEA ανακοινώνονται αποκλειστικά στην τελετή και σε όλες οι δραστηριότητες επικοινωνίας, δημοσιότητας και ΜΜΕ που θα ακολουθήσουν.

12. Οι νικητές και οι φιναλίστ κάθε κατηγορίας των FEA θα ενημερωθούν γραπτώς το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από 1 εβδομάδα πριν από την ημερομηνία τελετής ανάδειξης των ΝΙΚΗΤΩΝ των FEA σε αυστηρά ιδιωτική και εμπιστευτική βάση. Οι νικητές των βραβείων υποχρεούνται να τηρούν το απόρρητο μέχρι την επίσημη ανακοίνωση.

13. Ένας ΝΙΚΗΤΗΣ των FEA θα παρουσιαστεί ως νικητής κατηγορίας μόνο εάν η εταιρεία που είναι υποψήφια λειτουργεί κανονικά τη στιγμή της τελετής απονομής των βραβείων. Η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αποκλείσει έναν υποψήφιο που έχει προβεί ή κατηγορείται δημόσια για αντικοινωνική ή παράνομη συμπεριφορά μέχρι και 3 ώρες πριν από την Τελετή Ανάδειξης των ΝΙΚΗΤΩΝ των FEA.

14. Οι ΝΙΚΗΤΕΣ των FEA μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Πακέτο Επικοινωνίας FEA και στη συνέχεια να κοινοποιήσουν τη διάκρισή τους με οποιονδήποτε τρόπο επιλέξουν, αλλά πάντα χρησιμοποιώντας την ακριβή διατύπωση που αναγράφεται στην Πιστοποίηση ΝΙΚΗΤΩΝ των FEA.

15. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους των βραβείων ή να αναβάλει ή να ματαιώσει την εκδήλωση, σε οποιοδήποτε στάδιο της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος (συμπεριλαμβανομένων ενδείξεων που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, γεγονότα ανωτέρας βίας – μεταξύ αυτών και τη συμμόρφωση με τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της πανδημίας). Σε κάθε περίπτωση όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται μέσω email.

16. Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις των αξιολογητών. Με την υποβολή υποψηφιότητας, οι συμμετέχοντες στην οργάνωση αναγνωρίζουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι οι αποφάσεις των Αξιολογητών δεν αμφισβητούνται και ότι δεν γίνονται δεκτές ούτε εξετάζονται ενστάσεις για την επαναξιολόγηση των υποψηφιοτήτων. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση, αναγνωρίζοντας ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία από τις παραπάνω ενέργειες, καθώς και γενικά από τη συμμετοχή τους στα FEA.

17. Λάβετε υπόψη ότι φωτογραφίες ή/και βίντεο θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της τελετής για λόγους δημοσιότητας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης / τελετής είτε κατά την περίοδο μετά την εκδήλωση / τελετή. Με την παρακολούθηση αυτής της εκδήλωσης ή μιας διαδικτυακής τελετής υπονοείται η συγκατάθεση για χρήση οποιωνδήποτε εικόνων παρευρισκομένων ή συμμετεχόντων για διαφημιστικούς σκοπούς από το cibum. Αυτή η προωθητική χρήση μπορεί να περιλαμβάνει ιστότοπους, προωθητικό υλικό, διαφημίσεις, φωτογραφίες, κάλυψη με βίντεο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφίσες και οποιοδήποτε άλλο μέσο κρίνεται κατάλληλο από την Εταιρεία – Διοργανωτή. Σημείωση: μπορείτε να επικοινωνήσετε γραπτώς με την Ομάδα Υποψηφιοτήτων των FEA για να ζητήσετε την ανάκληση της συγκατάθεσης σας ανά πάσα στιγμή.

18. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να αναθεωρήσουν ή να αλλάξουν την ημερομηνία της Τελετής Ανακοίνωσης των ΝΙΚΗΤΩΝ των FEA, να αλλάξουν την τοποθεσία και τη φύση/μορφή της εκδήλωσης ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη κρίση τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι διοργανωτές θα ενημερώσουν γραπτώς τους Συνεργάτες, τους Χορηγούς και τους Συμμετέχοντες για τυχόν αλλαγές που οι διοργανωτές πιστεύουν ότι είναι κατάλληλες για να διευκολύνουν την επιτυχή ολοκλήρωση της τελετής ανακοίνωσης των ΝΙΚΗΤΩΝ των FEA. Απρίλιο

Τεχνικά δεδομένα

 

Τεχνικά δεδομένα
Εικόνες (φωτογραφία προϊόντος, λογότυπο εταιρείας κ.λπ.)
Για εικόνες, παρέχετε αρχεία με δυνατότητα δημοσίευσης (.jpg .png .gif) για λήψη μέσω WeTransfer (μέγεθος εικόνας ελάχιστου μεγέθους 72dpi).

Βίντεο / Ήχος
Για αρχεία σε μορφή MP4, δώστε αρχεία για λήψη μέσω WeTransfer. Βεβαιωθείτε ότι κάθε μεμονωμένο αρχείο είναι μικρότερο από 62 MB και ότι δεν χρησιμοποιείτε συντομογραφίες, παύλες, κόμματα, απόστροφους κ.λπ. στο όνομα του αρχείου σας. Οι μεταφορτώσεις που είναι πάνω από 62 MB και έχουν ονόματα αρχείων με τις αναφερόμενες συντομογραφίες δυστυχώς θα αποτύχουν.

Διαδικτυακή Διαφήμιση & Διαδικτυακό Μάρκετινγκ
Διεύθυνση URL που δείχνει σε διαφημίσεις Ή παρέχετε αρχεία για λήψη μέσω WeTransfer. Βεβαιωθείτε ότι κάθε μεμονωμένο αρχείο είναι μικρότερο από 62 MB και ότι δεν χρησιμοποιείτε συντομογραφίες, παύλες, κόμματα, απόστροφους κ.λπ. στο όνομα του αρχείου σας. Οι μεταφορτώσεις που είναι πάνω από 62 MB και έχουν ονόματα αρχείων με τις αναφερόμενες συντομογραφίες δυστυχώς θα αποτύχουν.